Vrienden van de Lonneke
Geïnteresseerd om de Lonneke een handje te helpen op weg naar de A-klasse? Dit is mogelijk!
Dit kan onder andere door sponsor te worden: er zijn verschillende mogelijkheden qua sponsorbedragen en diensten die u hier als sponsor voor terug krijgt, denk aan: dagtocht, avondtocht, reclame, etc.

Los van officieel sponsor worden, is er ook de mogelijkheid om ‘vrienden van de Lonneke’ te worden.
Voor een bedrag van €25,- wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Lonneke. Op 2, 10 & 24 juni 2016 gaan we 2 prachtige avonden zeilen.
Ook bent u van harte welkom om tijdens de IFKS van 13 t/m 20 augustus één van de wedstrijden te bekijken vanaf het volgschip van de Lonneke.

Het bedrag kunt u overmaken op NL60RABO 03052.86.978 t.n.v. Lonneke
o.v.v. eigen naam + e-mailadres (op deze manier kunnen we u op
de hoogte houden van de avondtocht en kunt u de nieuwsbrief ontvangen van de Lonneke).

2016
Hans Pels

2016
Dirk en Marjolein

2016
Huite en Froukje

2016
Gerard Boltjes

2016
Henk Zijlstra

2016
Fam. Anema Ysbrechtum

2016
Fam. Pulles Gouda

2016
Liset Zwaan

2015
Fekke & Baukje Bandstra

2014
Wim & Ansje de Groot

2014
Auke & Pea Bult

2014
Jan & Grietsje Jongstra

2014
Julia Spaargaren

2014
Marjan Bosma

2014
Sicko & Anja Hellendoorn

2014
Sjouke & Karin Plantinga

2014
Joke & Berthil

2014
Jelle Ybo de Lange

2014
Immie Folkerts

2013
Klaas & Gerbrig Albada

2013
Jan Titus & Tineke Mous

2013
Teake & Janneke

2013
Klaas Zijlstra

2013
Bram & Teunie de Smit

2013
Ton  Bontekoe

2012
Jurjen Pruis

2012
Reino & Rein Peter Mulder

2012
Anton  Folkerts

2012
Bate en Margje Bouma

2011
Jelle & Jose Visser

2011
Ate en Sonja Visser

2011
Wim & Annie Pruis

2010
Willem Bandstra

2010
Jeffrey en Aletta de Vries

2010
Wabe en Margreet Visser